HTML

Ajánlott oldalak

PostaImre.com
Szeszak.hu
LakatosPal.hu

Felmérés

Dokumentumok

Archívum

A rák gyógyítható I. - már 30 éve

2010.04.09. 14:19 Nagyító

Siklósi András

(Nagyon sajnáljuk, de nem tehetjük meg, hogy nem közöljük. A szándékunk nem gyűlöletkeltés, hanem korrekt tájékoztatás! Bízunk benne, hogy e megrázó hír szeretetteljes embertársi összetartásra serkent!)

Azt hiszem, nem tévedek, ha kijelentem, hogy ehhez fogható aljasság és kegyetlen barbárság a világtörténelemben még nem volt! Ez a 3 évtizedes folyamat önmagában nagyobb pusztítást okozott, mint az összes harc és háború az emberiség fennállása óta! Na és vajon kik követték el ezt a borzalmas gaztettet? Bizony, zsidó főrabbik és „orvosok”, vagy inkább mészárosok. Ezek a sátánfattyak, akiket 2 milliárd gyógyítható rákbeteg halála terhel, megérdemelnék, hogy a legszigorúbban megbüntessék őket!

Véletlenül jutott tudomásomra az ügy (már ha léteznek véletlenek!), s úgy gondolom, nem hallgathatok róla, azonnal közölnöm kell másokkal is, hogy számos potenciális hullajelölt nemzettestvéremhez időben eljusson. Jegyezzük meg a főbandita nevét: Dr. Menachem Mendel Schneerson világfőrabbi, az összes szabadkőműves páholy és minden zsidó szellemi-spirituális atyamestere, helyesebben véreskezű diktátora. Hozzá képest Heródes, Néró, Torquemada, Napóleon, Lenin, Sztálin, Mao-Cetung, Pol-Pot és egyéb aberrált tömeggyilkosok csupán „jóindulatú amatőröknek” tekinthetők. Ám ő csak az „irányító góré”, mert beosztott hóhérai is akadnak bőven, persze valamennyien zsidók.

Nem vagyok egy orvosi szakértő, de az alanti dokumentumokból (továbbá a jelzett linkeken elérhető honlapot is érdemes megtekinteni!) világosan kitűnik, hogy a GNM (Germán Új Medicina, vagy magyarosabban: Új Orvostudomány) segítségével immár 29 esztendeje üzembiztosan leküzdhető az összes rákféleség (valamint egy csomó egyéb járulékos kór is); tehát a sugárkezelések, kemoterápiák és morfiumozások abszolút fölöslegesen okoznak olykor elviselhetetlen kínokat a szerencsétlen betegeknek, vagy juttatják őket végül a sírba; ahelyett, hogy még a kezdeti stádiumban kiküszöbölnék a rákot, ill. eleve megelőznék a kialakulását. Magam (laikusként) nem lennék képes eldönteni, hogy ennek az állításnak mennyi a valóságtartalma; viszont az a tény, hogy a zsidók jelentős hányadát 29 éve ezzel a módszerrel eredményesen gyógyítják, továbbá az, hogy ugyanennek használatát a nem-zsidók közt szigorúan megtiltják, önmagáért beszél.

Ez bizony a népirtás minősített, pontosabban minősíthetetlenül alvilági esete! Úgy is mondhatnám, ez az igazi holokauszt, mert ezzel a „választott nép” immár nálunk is jogi úton védett holovallása nem is említhető egy lapon! Meglepő, hogy Dr. Ryke Geerd Hamer-nek (akit már többször megfenyegettek, és megkíséreltek eltenni láb alól!) a főbitanghoz írt levele milyen visszafogott és udvarias, már-már könyörgő hangnemű; noha azért cáfolhatatlanul kifejti az igazságot, s azt is, hogy tökéletesen tisztában van a főpatkány „úr” megbocsáthatatlan személyes felelősségével, ill. bandája kollektív bűnösségével is. Nosza, tisztelt Hágai Bíróság és ENSZ Emberjogi Bizottsága, ugyan mikor adják ki az azonnali elfogatási (felkoncolási?) parancsot a társadalom eme csatornatölteléke s nem kevésbé hitvány „kollégái” ellen? (Itt jegyzem meg, hogy a tavaly és korábban hatalmas port felvert „madárinfluenza”, ill. a H1N1 vírussal szemben kifejlesztett furcsa, egészségkárosító „védőoltások”, no és a testbe ültethető, adattároló mikrocsipek is részei a bolygónk lakosságának kb. háromnegyedét megsemmisítő „gigantikus népességcsökkentési tervnek”. Mindezeket komoly botrány és tiltakozási hullám kísérte világszerte, de a globalizáló „érinthetetlenek” szilárd pozícióit alig rengette meg, hiszen a hozzájuk vezető szálakat valakik megint ügyesen elvarrták.)

S ha még bárkinek illúziói lennének, hogy netán csak a cionista zsidók szemetek, bezzeg az ortodoxok különbek; íme, itt a bizonyság: ugyan mindegy, hogy hívők-e vagy hitetlenek, avagy milyen foglalkozást űznek, miféle (politikai és egyéb) nézeteket vallanak, attól még – kevés kivétellel – mind-mind velejükig romlottak. Ideje fölébrednünk, kedves magyar honfitársaim, mert ezek a gyalázatos, semmilyen kegyelemre és részvétre nem méltó, sehonnai jöttmentek éppen napjainkban, a szemünk láttára szállják meg, és orozzák el tőlünk ősi szülőföldünket, maradék hazánkat, miközben szép lassan kiirtanak bennünket az utolsó szálig, ha hagyjuk! Szerencsére, arra sohasem kötelezhetnek minket, se „törvénnyel”, se másmilyen módon, hogy ennyi pokoli rémtett után még szeressük is őket. Dehogy bagatellizáljuk, tagadjuk mi a holokamut, sőt inkább minden erőnkkel támogatjuk! Lesz még egyszer ünnep a világon! – ahogy Vörösmarty írta.

Dokumentumok

I.) Dr. Hamer 1986. június 22-én kelt levele a világfőrabbinak, Menachem Mendel Schneerson-nak
Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Sülzburgstr. 29, 5000 Köln 41
1986. június 22.
Dr. med. Menachem Mendel Schneerson főrabbi úrnak
770 Eastern Parkway Brooklyn, New York 11213

Igen tisztelt Főrabbi Úr!

Ahogyan azt nekem Denoun rabbi elmondta, Ön a világ minden zsidójának legfelsőbb szellemi vezetője. Jelenleg Ön a világ összes szabadkőműves páholyának spirituális vezetője is, akik mindannyian „Cion templomának” (= új világrend = világköztársaság = világdiktatúra – a ford.) felépítésén dolgoznak. Ön orvos is, és nagyon jól beszél németül. Ezért címzem a levelemet Önnek.

Amennyire örültem annak, hogy Ön elolvasta a könyvem a „Rák a lélek betegsége, rövidzárlat az agyban, szervezetünk számítógépében”, és nyilvánvalóan meg is értette azt, hiszen már ki is adta a rendelkezést, hogy az Önök minden zsidó páciensét ezek szerint kezeljék; annyira csalódott vagyok, hogy még mindig nem adta ki páholyainak a rendelkezést, hogy a nem-zsidó páciensekre vonatkozóan a Rák Vastörvényének (Új Orvostudomány) bojkottját feloldja. Kérem, ne mondja azt, hogy „nem mi voltunk!”, mert mindenről tudomásom van.

Az elmúlt öt évben (1981-86) az Ön szabadkőműves páholyai követték el az emberiség történelmének legborzasztóbb bűncselekményét azzal, hogy bojkottálták a Rák Vastörvénye felfedezését (az Új Medicina nyilvánosságra hozatalát, alkalmazásának bevezetését – a ford.). Több százmillió ember számára ez a kínkeserves halál(ra kezelés)t jelentette. A szabadkőműves páholyok és Izrael, melynek szolgálatában az összes szabadkőműves páholy tevékenykedik, és építi „Cion Templomát”, együttesen viselik az összes felelősséget és a kollektív bűnösséget az emberi történelem legcsúnyább bűncselekményéért. A feleségem is a bojkott-terror áldozata lett. A családomat évek óta szisztematikusan terrorizálják. Eddig négyszer kíséreltek meg ellenem merényletet.

Igen tisztelt Főrabbi Úr, Ön a világ legjobban informált embere, gondolom én. Ön azt is pontosan tudja, hogy minden szó, amit leírtam Önnek, igaz. „Cion Temploma”, amin az Ön páholytestvérei dolgoznak, öt éve Izrael Auschwitzévé vált (a világot Izrael Auschwitzévé tette), amibe Izrael saját magát manőverezte bele. Szerintem az Önök által elkövetett bűncselekmény meghaladja az emberi elme képzelőerejét. Akkor is, ha a páholytestvérek a Talmud „kettős morálja” szerint dolgoznak, korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy emberek képesek lehetnének ilyen borzasztó, kegyetlen, óriási bűncselekményre.

Főrabbi Úr, akár beismeri, akár nem, a történelem majd igazol. A bűncselekmény minden nappal egyre csak növekszik. Ez után a levél után Önnek nem marad több lehetősége hallgatni, mert ez a levél a világban nem fog eltűnni. (Hamer doktor ezt a levelet ezután minden könyvének mellékletébe beletette eredetiben.) A betegeimért kérem Önt: adja ki végre a páholyainak, hogy a Rák összefüggéseinek felfedezése ellen folytatott bojkottot feltétel nélkül oldják fel. (Magyarán hozzák nyilvánosságra az Új Orvostudományt! – a ford.) Minden rabbi követni fogja rendelkezését innen New Yorkig; minekutána Ön, mint orvos meggyőződött arról, hogy a Rák Vastörvénye a rák kialakulásának jelenségét hűen leírja.

Naponta jönnek hozzám rabbik és páholymesterek, vagy azok küldöncei, hogy valamiféle feltételekről tárgyaljanak velem, melyek betartásával a bojkottot meg lehetne szüntetni. De már megbocsásson, azt nem lehet feltételekhez kötni, hogy abbahagyják, hogy embereket továbbra is halálra kínozzanak (rákkezelés, rákgyógyítás címén – a ford.)!

Tisztelt Főrabbi Úr, ha a cionizmust ilyen áron – az emberiség legnagyobb bűncselekményével – kell megvalósítani, az az egész emberiség számára szégyen. Dobja el a Talmudját a kettős morállal együtt, mert nem bizonyult igaznak. Haldokló pácienseim érdekében térden állva kérem Önt, legyen Önben emberi együttérzés, ne kínozzák pácienseinket, mint ahogy nem kínozzák a zsidó pácienseket. Csak ez az együttérzés enyhítheti e borzalmas bűncselekmény súlyát. Kérem, azonnal adja ki a rendelkezést, szüntessék meg a bojkottot, hogy a haldokló pácienseket is meg tudjuk menteni!

Annak reményében, hogy felelősségével és annak minden következményével tisztában van, és ebben a felelősségben a helyes döntést fogja hozni, maradok tisztelettel:

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

II.) Egy konferencia jegyzőkönyve, amelyet Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában tartottak, 2008. december 17-én

Résztvevők: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera Rechenberg, Arina Lohse, Dr. Esra Iwan Götz főrabbi, Bona García Ortin, Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencia résztvevői azért találkoztak, mert aggodalmukat fejezik ki abból a szempontból, hogy csak Németországban minden nap 1500 embert kezelnek halálra kemoterápiával és morfiummal. Az Új Orvostudomány segítségével szinte mindegyikük túlélhetné. (Magyarországon ez napi 400 ember, amiből legalább 200 gyermek!) A konferenciának ez az állapot a témája, melynek következtében eddig több mint 20 millió nem-zsidó páciens halt meg, csak Németországban!
A konferencia résztvevői megállapították:

1. Az Új Orvostudományt (GNM) 27 éve fedezték fel, és azóta ismerik. Körülbelül 27 éve – a világfőrabbi Menachem Mendel Schneerson egyik Talmud-cikke alapján – a világ összes rabbiját kötelezték arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy minden zsidó vallású pácienst a Germán Új Medicinával (korábban Új Orvostudomány) kezeljenek. Ennek a terápiának 98%-os a túlélési aránya.

2. A borzasztó az volt, amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy ugyanazon Talmud-cikk szerint a nem-zsidó páciensek számára el kell lehetetleníteni, hogy a Germán Új Medicina szerinti kezelést kapjanak. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy – Dr. Esra Iwan Götz szerint is – nemcsak tudta minden zsidó rabbi, hogy az Új Orvostudomány igaz és helytálló, és gondoskodtak róla, hogy egyetlen egy zsidó pácienst se kezeljenek kemoterápiával és morfiummal; hanem minden zsidó professzor, beleértve az onkológusokat is, akik a többség, egyidejűleg kétféle kezelést végeztek: a zsidó páciensek kezelését és a nem-zsidó páciensek félrekezelését.

3. Amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy az Új Orvostudomány bojkottja nem tudatlanság, nem félreértés, nem ismeretek vagy információk hiánya, hanem célirányos, megtervezett és világméretű népirtás, tömeggyilkosság.

4. Ezen irtózatos bűncselekmény következtében az elmúlt 27 évben, számítások szerint, több mint 2 milliárd ember halt meg. A konferencia résztvevői szükségesnek tartják, hogy sürgősen és haladéktalanul tájékoztassák a nyilvánosságot, hívják rá fel a közfigyelmet, és utaljanak erre az emberiségellenes bűncselekményre. A zsidók között is vannak olyan irányzatok, mint a „PROGRESSZÍV JUDAIZMUS VILÁGUNIÓ”, amihez maga Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is tartozik, akik nem tudnak ezzel a bűncselekménnyel azonosulni. Ezen okból felszólítunk minden becsületes embert, hogy vesse be magát azért, és vegyen részt abban, hogy ennek a bűncselekménynek véget vessünk, hogy minden nem-zsidó páciens is hozzájusson az Új Orvostudomány szerinti kezeléshez.

Dr. Esra Iwan Götz főrabbival együtt felszólítunk minden rabbit, és főleg az orvosi területen tevékenykedő onkológust: „Állítsátok meg e bűncselekményt, és fejezzétek be a nem-zsidó páciensek világméretű tömeggyilkosságát!”
Sandefjord, 2008. december 17.

Aláírók: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera Rechenberg, Arina Lohse, Bona García Ortin, Dr. Esra Iwan Götz főrabbi, Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencián résztvevők aláírásának hitelességét Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában megerősíti.

III.) Ez a dokumentum letölthető: Link
Egyéb érdekességek, dokumentumok, olvasnivalók: Link
GNM Fórum: összefüggések, esettörténetek, kérdések és válaszok az elváltozások (régi nevén betegségek) valódi összefüggéseiről: Link
GNM Alapismeretek: Link - Link
A - Link - az Új Orvostudomány (GNM®) független ismeretterjesztő weboldala.
Az ujmedicina.hu elhatárolódik mindennemű – népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti – hátrányos megkülönböztetéstől, ugyanakkor torzításmentesen közli a tényeket.
Nagyon sajnáljuk, de nem tehetjük meg, hogy nem közöljük. A szándékunk nem gyűlöletkeltés, hanem korrekt tájékoztatás! Bízunk benne, hogy e megrázó hír szeretetteljes embertársi összetartásra serkent!
A népirtás meghiúsításához kérünk, járulj hozzá Te is, add tovább a dokumentumot! Holnap talán késő!

A cikk folytatása - A rák gyógyítható II. - A kezelés fizikális módszere

 

10 komment · 1 trackback

Címkék: a rák új orvostudomány 30 éve medicina gyógyítható gyógymódja rkgygyszt

A bejegyzés trackback címe:

https://koncmester.blog.hu/api/trackback/id/tr111907311

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: UFO-gyár Magyarországon 2010.04.10. 21:22:18

Ha már életbelépett a kampánycsend, úgy gondoltam ezúttal szintén egy kis érdekességgel kedveskedek olvasóimnak, hogy ma is legyen miért idelátogatni. Na és persze kinek van kedve politikával foglalkozni egész nap, mikor - „Több dolgok vannak föl...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

4lewis 2010.04.09. 15:28:57

Ne felejtsük el megemlíteni a (30 éve betiltott) B-17 vitamint se a rák gyógyítás kapcsán, melyet mérgezőnek állítanak be, csupán azért, mert használ! Edward Griffin: A VILÁG RÁK NÉLKÜL

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.10. 15:59:36

@St.Bernardus: Igen, felkerült a rákgyógyítás 2. része is, mert önmagában az új medicina alkalmazásának véletlenül (de inkább szándékosan) bizony nem várt hatásai lehetnek. A 2. rész a kezelés fizikális módszerét is részletezi, tehát szigorúan együtt kell alkalmazni a kettőt.

reality check 2010.04.11. 18:50:07

Rák gyógyításának egy lehetséges módszere, két hónap alatt 70%-os sikerrel:

www.phoenixtears.ca/

zsoci 2010.04.23. 22:01:00

remélem téged is rák visz el, és normális gyógyszer helyett az " új medicinával" kezelnek.

Te állat !

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.24. 03:00:09

@zsoci: Ha tudsz olvasni, akkor nézd át a 2. részét is a cikknek, ha nem, akkor pedig ennyire ne törjön ki belőled az intelligencia buzikám.;)

Kurucforum 2010.05.11. 23:13:49

Adjon az isten! Aki írta a második részt lehetne vele beszélni négyszemközt? Tudok egy információt csak azt bizalmasan szeretném vele megbeszélni előtte.

Tom Benko 2011.12.21. 17:07:34

Használjátok csak minél többen, "nemzettestvérek"! Az evolúció kerekei lassan őrölnek, de biztosan...

langercs 2012.04.01. 17:59:02

Tisztelt embertársaim. Én 2 évet kínlódtam, hogy megmentsem feleségemet és kigyógyítsuk a rákból. 21 módszert tanultam meg és próbáltam ki (van még valakinek ilyen tapasztalata Önök közül?) és mégis elvesztettem, temetés lett a vége. Épp az este néztem újra, másfél év után, Az Élő Matrix (The Living Matrix) című filmet és megrökönyödtem, hogy mindaz ami a filmben van velünk megtörtént és személyesen tapasztaltuk. Persze vigyázat! Sokat írnak és sokat mondanak, de ha megnézzük-gondoljuk, hogy milyen érdek van a dolgok hátterében, akkor (egyesek) átlátunk-átláthatunk a szitán. Mindegy, hogy mit írnak, ha eladási, profit céllal teszik! Az igazságot csak csepegtetve kapjuk! Legalább 2O rákos beteggel (legtöbbjük áttétes) beszéltem személyesen, persze van aki még él közülük és már meg is van gyógyulva.
Mint a testet, mint a lelket kell gyógyítani. A ráknak (daganatos betegségeknek!!!) vannak úgy fizikai okai (mérgezés, baleset) mint lelki okai (lelki traumák - bővebben keressék az "újmedicinát").
Mi ezekkel próbálkoztunk : Csodaszerek (MMS, szódabikarbonát), oxigén terápia, vizek (lúgosított, deutériumos, Ózonizált, KQN) virágterápia, tisztítókúrák, meditáció, agykontroll, ima csoportok, szellemgyógyászat, táltosok, homeopátia (a gyógyszereivel együtt), Reiki, Prana Nadi, talpmasszázs, Gerson terápia (most már van Magyarországon is), Biorezonancia (a gyógyszereivel együtt), MWO, Hagyományos Kínai Orvoslás (akkupunktúra stb.), gyógynövények természetes felhasználása főzetek, teák, szörpök, vörösborok, tinktúrák formájában (van aki pénzt ad a fokhagyma kivonatért is, persze, nem lehetünk egyformák), csoda növények (csicsóka, cékla, spárga, citrusok, grapefruit magja, lenolaj, stb), gyári teakeverékek (CODE tea, stb), vitaminok (C-vitamin intravénásan 20.000mg hetenként, B1-B2-B6-B12-B17, Kalcium 1000mg naponta), ásványi anyagok (Vas, Szelén, stb). Ennyi. Nem mintha nem lenne más, de meguntam leírni. Akit érdekel nézzen utána, most már van ahonnan!
Mi ezeket mind kipróbáltuk!!! Pénz, pénz, pénz, de nem mindegyiknél!!!
Mindegyik módszernek vannak eredményei, úgy jók, mint rosszak. Az eredmény attól függ, hogy mennyire tudja megtalálni a beteg a szoros kapcsolatot-kötődést-hitet a módszerrel. Szaladgáltunk össze-vissza, hogy -Ez jobb lesz mint a másik!, persze mi is a drágábbakkal kezdtük (akkor még volt miből), de ugyanaz lett az eredmény: -Ha nincs akarat (teljesen két különböző dolog a szeretném és az akarom!), hit a gyógyulásban, nincs gyógyulás!!! Elménk mindig elkalandozik amerre csak akar, de ha arra figyelünk amire kell, akkor az eredmény is jelentkezik.
Miután feleségem 8 hónapig fájdalom csillapítókon élt, persze eljött annak is az ideje, hogy a morfium beadása lett volna az egyedüli megoldás (a rák elképzelhetetlen fájdalmakkal jár!). Egyet beszélgettünk. Én elmondtam ,hogy még mindig bízok abban, hogy Ő meg tud gyógyulni, ha akar. Nem szeretnék elbúcsúzni tőle és elengedni őt. Másnap, a reggeli imája után behívott és azt mondta, hogy -Ő meg akar gyógyulni (először a betegsége alatt) és ne adjak morfiumot! Hogy mi következett? Csoda!? Egy hét után már nem szedett semmilyen fájdalom csillapítót. A lebénult (+ áttétek bordákon, gerincen, tüdőn) lábakat tornáztattuk, masszíroztuk és két hónap után kezét a kezembe téve, egyedül felállott és a saját lábán kijött, leült az asztalhoz és egyedül elfogyasztotta az ebédjét. Visszajött az életkedve!!! Ez így tartott egy héten át. És akkor valami ismét bezavart ismét elvesztette a hitét, lassan nem akart enni, inni, a légzése így egyre gyengébb lett, … aztán elment.
A leírásban nem szerepelnek az orvosi tapasztalataink. A betegség felismerésétől negyedik hónapban kijelentették, hogy ez a leginvazívabb típusú mellrák (nem írom le a meghatározását, nem fontos) és ezzel (ha műtik, ha kemozzák (-citosztatikum-csak székelyül), ha sugarazzák) max. egy évet lehet élni! Kemó, kemó, kemó … egyebet nem tudtak mondani!!!
Igen, nehogy elfelejtsem! Két hetet sírtunk amikor megtudtuk a biopszia eredményét (akkor még csak 3 db csomó volt a legnagyobb 1cm-es), Lassan lábra álltunk és elkezdtünk kutatni. Ez lett belőle. Most már hiszem és vallom, hogy nincs gyógyíthatatlan betegség, csak olyan beteg aki nem akar teljes szívéből, teljes elméjéből és teljes lelkéből meggyógyulni! Én, úgymond, csak egy egyszerű zenész vagyok, nincsen orvosi diplomám, de azért tanultam eleget úgy könyvekből, mint az életből, embertársaimtól. A saját egészségünk megőrzése nem lehet egy szolgáltatás tárgya- Megtalálod, elmész, fizetsz és majd ők megoldják helyetted!. Az csakis a mi saját felelősségünk kell legyen.
Akinek van füle hallja, akinek van agya az gondolkodjék vele! Kívánok mindenkinek sok-sok egészséget és hitet abba, amit el akar érni az életben! A többi az mind csak bla-bla, olyanoktól akik hallottak, olvastak valamit, de tapasztalat zéró. Tisztelet van, kivétel nincs.